13%
تخفیف

جمع بندی تشریحی تابع و مثلثات ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی – استاد مهدی شاکریان

اطلاعات کلی این محصول عنوان : تابع و مثلثات ، آمادگی امتحان نهایی ویژه دانش آموزان ریاضی دوازدهم تجربی مدت…

175,000 تومان

جمع بندی امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی + حل نمونه سوالات نهایی – 490دقیقه – استاد مهدی شاکریان

۲۰ نکته برای گرفتن نمره ۲۰ نهایی بهمراه حل و مقایسه ۷ سری نمونه سوالات نهایی اخیر 

500,000 تومان