19%
تخفیف

محصول دانلودی فصل اول ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل اول ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل اول ریاضی…
198,000 تومان
22%
تخفیف

سمینار قانون توجه اولین مرحله قانون جذب و تکنیک های رفتن به ارتعاش دریافت خواسته ها – استاد مهدی شاکریان

سمینار قانون توجه اولین مرحله قانون جذب و تکنیک های رفتن به ارتعاش دریافت خواسته ها - استاد مهدی شاکریان…
148,000 تومان
29%
تخفیف
2,500,000 تومان
54%
تخفیف

17 – تمرین و تست حد و پیوستگی کنکور فصل 10 – استاد مهدی شاکریان

تمرین و تست حد و پیوستگی کنکور فصل 10 - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تمرین…
150,000 تومان
48%
تخفیف

13 – تمرین و تست دنباله و الگو کنکور فصل 8 – استاد مهدی شاکریان

تمرین و تست دنباله و الگو کنکور فصل 8 - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تمرین…
60,000 تومان
44%
تخفیف

11 – تمرین و تست مثلثات کنکور فصل 6 تا 7 – استاد مهدی شاکریان

تمرین و تست مثلثات کنکور فصل 6 تا 7 - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تمرین…
250,000 تومان
55%
تخفیف

02 – تمرین و تست تابع کنکور فصل 1 درجه دو ، معادلات کسری و رادیکالی – استاد مهدی شاکریان

تمرین و تست تابع کنکور فصل 1 - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تمرین و تست…
30,000 تومان
80%
تخفیف

مرور سریع 1 دنباله و الگو – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی مرور سریع 1 دنباله و الگو - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : مرور سریع…
4,000 تومان
50%
تخفیف

جمع بندی امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی – استاد مهدی شاکریان

۲۰ نکته برای گرفتن نمره ۲۰ نهایی بهمراه حل و مقایسه ۷ سری نمونه سوالات نهایی اخیر 

250,000 تومان
58%
تخفیف

10 – محصول دانلودی تدریس کنکوری مثلثات دوازدهم – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی تدریس کنکوری مثلثات دوازدهم - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تدریس کامل مثلثات دوازدهم…
100,000 تومان
40%
تخفیف

محصول دانلودی تست زنی 1 حد و پیوستگی – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی تست زنی 1 حد و پیوستگی - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تست زنی…
30,000 تومان
80%
تخفیف

سوپر تست فرمول های مثلثاتی دوازدهم – استاد مهدی شاکریان

سوپر تست چیست؟
داغ ترین و خفن ترین محصول استاد شاکریان که برای مقابله با سوالات سخت مثل کنکور ۱۴۰۰ و قلم چی تولید شده و حاوی تست های ترکیبی و نکته دار هست .
12,000 تومان
50%
تخفیف

محصول دانلودی سوپر تست دوره تناوب و نمودار های مثلثاتی دوازدهم – استاد مهدی شاکریان

سوپر تست چیست؟
داغ ترین و خفن ترین محصول استاد شاکریان که برای مقابله با سوالات سخت مثل کنکور ۱۴۰۰ و قلم چی تولید شده و حاوی تست های ترکیبی و نکته دار هست .
30,000 تومان
60%
تخفیف

محصول دانلودی فصل دوم ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل دوم ریاضی دهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل دوم ریاضی…
56,000 تومان
29%
تخفیف

محصول دانلودی فصل سوم ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل سوم ریاضی دهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل سوم ریاضی…
100,000 تومان
60%
تخفیف

محصول دانلودی فصل دوم ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل دوم ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل دوم ریاضی…
72,000 تومان
33%
تخفیف

محصول دانلودی فصل سوم ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل سوم ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل سوم ریاضی…
120,000 تومان
50%
تخفیف

16 – محصول دانلودی تدریس کنکوری حد و پیوستگی – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی تدریس کنکوری حد و پیوستگی - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تدریس کامل حد…
130,000 تومان
50%
تخفیف

محصول دانلودی فلش بک مثلثات (مرور فوری نکات) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فلش بک مثلثات (مرور فوری نکات) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فلش بک…
35,000 تومان