48%
تخفیف

13 – تمرین و تست دنباله و الگو کنکور فصل 8 – استاد مهدی شاکریان

تمرین و تست دنباله و الگو کنکور فصل 8 - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تمرین…
60,000 تومان
80%
تخفیف

مرور سریع 1 دنباله و الگو – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی مرور سریع 1 دنباله و الگو - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : مرور سریع…
4,000 تومان

12 – محصول دانلودی تدریس کنکوری دنباله و مجموعه ها – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی تدریس کنکوری دنباله و مجموعه ها - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تدریس کامل…
180,000 تومان
50%
تخفیف

محصول دانلودی فلش بک دنباله و الگو (مرور فوری نکات) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فلش بک دنباله و الگو (مرور فوری نکات) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان :…
8,000 تومان