54%
تخفیف

17 – تمرین و تست حد و پیوستگی کنکور فصل 10 – استاد مهدی شاکریان

تمرین و تست حد و پیوستگی کنکور فصل 10 - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تمرین…
150,000 تومان
40%
تخفیف

محصول دانلودی تست زنی 1 حد و پیوستگی – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی تست زنی 1 حد و پیوستگی - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تست زنی…
30,000 تومان
50%
تخفیف

16 – محصول دانلودی تدریس کنکوری حد و پیوستگی – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی تدریس کنکوری حد و پیوستگی - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : تدریس کامل حد…
130,000 تومان
50%
تخفیف

محصول دانلودی فلش بک حد و پیوستگی (مرور فوری نکات) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فلش بک حد و پیوستگی (مرور فوری نکات) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان :…
12,000 تومان