15 – نکته و تست هندسه دوازدهم – جلسه 1 دوران و برش – مدت 70 دقیقه – کنکور 1403

اطلاعات کلی این محصول عنوان : تست زنی دوران و برش (هندسه دوازدهم ) مدت زمان : 70 دقیقه محتویات…

70,000 تومان

15 – نکته و تست هندسه دوازدهم – جلسه 2 بیضی – مدت 64 دقیقه – کنکور 1403

اطلاعات کلی این محصول عنوان : تست زنی بیضی (هندسه دوازدهم ) حل 16 تست منتخب آزمون های آزمایشی دو…

64,000 تومان