لیست محصولات جامع آکادمی ریاضی شاکریان

پرمخاطب ترین و خوشمزه ترین سایت آموزش ریاضی ایران

عنوان قيمت

پکیج تلگرامی تدریس صفر تا صد ریاضی دهم تجربی و دهم ریاضی تشریحی – 20ساعت

101
قیمت :

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.

پکیج تلگرامی حل تمرین صفر تا صد ریاضی دهم تجربی و دهم ریاضی تشریحی – 20ساعت

102
قیمت :

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.

پکیج تلگرامی حل کتاب فرمول 20 گاج ریاضی دهم تجربی ویژه امتحان نهایی

103
قیمت :

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.

پکیج تلگرامی تدریس صفر تا صد ریاضی یازدهم تجربی تشریحی – 20ساعت

111
قیمت :

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.

پکیج تلگرامی حل تمرین صفر تا صد ریاضی یازدهم تجربی تشریحی – 20ساعت

112
قیمت :

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.

پکیج تلگرامی حل کتاب فرمول 20 گاج ریاضی یازدهم تجربی ویژه امتحان نهایی

113
قیمت :

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.

پکیج تلگرامی جمع بندی تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی ویژه امتحان نهایی

121
قیمت :

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 245,000 تومان است.

پکیج تلگرامی حل کتاب فرمول 20 گاج ریاضی دوازدهم تجربی ویژه امتحان نهایی

122
قیمت :

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.

پکیج تلگرامی دوره جامع ریاضی کنکور 1404

141
قیمت :

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,990,000 تومان است.

پکیج تلگرامی نکته تست جمع بندی 3070 ریاضی کنکور تجربی ویژه کنکور تیر 1403

142
قیمت :

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 600,000 تومان است.

پکیج تلگرامی نکته و تست ریاضی کنکور تجربی – 80 ساعت – کنکور 1403 تجربی

143
قیمت :

قیمت اصلی 5,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,900,000 تومان است.

سبدخرید