دوره های هدیه من

240 دقیقه دوره هدیه دنباله و الگو کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول فصل 8 – دنباله الگو و مجموعه ها مدت زمان : 240 دقیقه مخاطب : دانش…

رایگان!

260 دقیقه دوره هدیه مثلثات کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول فصل 6-مثلثات پایه / فصل 7-مثلثات دوازدهم مدت زمان : 260 دقیقه مخاطب : دانش آموزان…

رایگان!

260 دقیقه دوره هدیه تابع دوازدهم کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول فصل 4-رسم،صعودی نزولی و انتقال / فصل 5-وارون و ترکیب تابع مدت زمان : 260 دقیقه…

رایگان!

330 دقیقه دوره هدیه تابع پایه کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول فصل 1-معادله درجه 2 کسری،رادیکالی / فصل 2-نامعادله و دامنه / فصل 3-قدرمطلق و جزء صحیح…

رایگان!

580 دقیقه دوره هدیه ریاضی دهم تجربی و ریاضی (تدریس تشریحی+حل تمرین های کتاب+حل سوالات آزمون قلم چی)

اطلاعات کلی این محصول مدت زمان : 580 دقیقه مخاطب : دانش آموزان دهم تجربی وریاضی شیوه دسترسی به فایل…

رایگان!

630 دقیقه دوره هدیه ریاضی یازدهم تجربی (تدریس تشریحی+حل تمرین های کتاب+حل سوالات آزمون قلم چی)

اطلاعات کلی این محصول مدت زمان : 630 دقیقه مخاطب : دانش آموزان یازدهم تجربی شیوه دسترسی به فایل :…

رایگان!

207 دقیقه دوره هدیه حد و پیوستگی کنکور (تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول مدت زمان : 207 دقیقه مخاطب : دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی شیوه دسترسی به…

رایگان!

238 دقیقه دوره هدیه کاربرد مشتق کنکور(تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

اطلاعات کلی این محصول مدت زمان : 238 دقیقه مخاطب : دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی شیوه دسترسی به…

رایگان!

200 دقیقه دوره هدیه مشتق کنکور(تدریس+نکته تست+خلاصه نکات)

https://dl.shakeryan.com/site/1403/Riazi/01-RiaziKonkur/11-Moshtaq/Intro-DoreHedye.mp4 اطلاعات کلی این محصول مدت زمان : 200 دقیقه مخاطب : دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی شیوه دسترسی…

رایگان!
سبدخرید