مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی

طرح ویژه برای کارکنان و پرسنل هلدینگ میهن

پرمخاطب ترین و خوشمزه ترین سایت آموزش ریاضی ایران

لیست محصولات هدیه 👇

📣کانال های تلگرامی پر از محتوای ریاضی امتحان نهایی :

۱- فیلم های مرور نکات ✨

۲- فیلم حل سوالات کتاب فرمول ۲۰✨

۳- نمونه سوالات✨

25 ساعت دوره های تشریحی
دهم و یازدهم و دوازدهم
دوره های کنکوری
دوره های موفقیت استاد شاکریان
سبدخرید