دوره رتبه سازی استاد مهدی شاکریان – بخش پنجم (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : بخش چهارم دوره رتبه سازی مدت زمان : 218 دقیقه مخاطب : همه محتویات…

240,000 تومان

دوره رتبه سازی استاد مهدی شاکریان – بخش چهارم (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : بخش چهارم دوره رتبه سازی مدت زمان : 218 دقیقه مخاطب : همه محتویات…

666,000 تومان

دوره رتبه سازی استاد مهدی شاکریان – بخش سوم (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : بخش سوم دوره رتبه سازی مدت زمان : 218 دقیقه مخاطب : همه محتویات…

440,000 تومان

سمینار قانون توجه اولین مرحله قانون جذب و تکنیک های رفتن به ارتعاش دریافت خواسته ها (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : سمینار قانون توجه اولین مرحله قانون جذب و تکنیک های رفتن به ارتعاش دریافت…

190,000 تومان

سمینار هدف گذاری و پیدا کردن رسالت و علایق (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : سمینار هدف گذاری و پیدا کردن رسالت و علایق مدت زمان : 2 ساعت…

380,000 تومان

سمینار معجزه پرسش استفاده از سوال برای تصمیم گیری و مدیریت زمان (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : سمینار معجزه پرسش استفاده از سوال برای تصمیم گیری و مدیریت زمان مدت زمان…

190,000 تومان

سمینار موفقیت با الهام و حس شهود – چگونه با مشاوره خداوند میانبرها رو پیدا کنیم؟ (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : سمینار موفقیت با الهام و حس شهود – چگونه با مشاوره خداوند میانبرها رو…

190,000 تومان

سمینار 7 دلیل ایجاد مشکلات و نحوه حل 6 گروه مهم مشکلات در همه ابعاد زندگی (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : سمینار ۷ دلیل ایجاد مشکلات و نحوه حل ۶ گروه مهم مشکلات در همه…

190,000 تومان

سمینار ترمزهای پولسازی و باورهای مخربی که جلوی جذب ثروت رو میگیره (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : سمینار ترمزهای پولسازی و باورهای مخربی که جلوی جذب ثروت رو میگیره مدت زمان…

190,000 تومان

سمینار راهکار جذب خواسته ها و قانون احساس خوب و پروژه آزادسازی (رایگان برای مشترکین الماسی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : سمینار راهکار جذب خواسته ها و قانون احساس خوب و پروژه آزادسازی مدت زمان…

190,000 تومان