04 – نکته و تست (حل آزمون قلمچی 21مهر ، 5آبان و 17 آذر) – مدت 55 دقیقه – کنکور 1403 تجربی

فیلم حل سوالات آزمون قلم چی 21 مهر 1402 ریاضی دوازدهم تجربی جهت مشاهده کلیک کنید حل سوال 141 ویدئو…

رایگان!

04 – جلسه 1 نکته و تست رسم نمودار،صعودی نزولی،انتقال تابع – مدت 39 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
39,000 تومان

04 – تدریس کنکوری تابع رسم نمودار،صعودی نزولی،انتقال تابع – مدت 272 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
272,000 تومان

04 – جلسه 2 نکته و تست رسم نمودار،صعودی نزولی،انتقال تابع – مدت 37 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
37,000 تومان