08 – جلسه 1 نکته و تست دنباله و الگو – مدت 75 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
75,000 تومان
100%
تخفیف

08 – تدریس کنکوری دنباله الگو و مجموعه ها – مدت 272 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
272000 – رایگان!

08 – جلسه 2 نکته و تست دنباله و الگو – مدت 91 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
91,000 تومان
50%
تخفیف

محصول دانلودی فلش بک دنباله و الگو (مرور فوری نکات) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فلش بک دنباله و الگو (مرور فوری نکات) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان :…
8,000 تومان