08 – جلسه 3 نکته و تست دنباله حسابی،هندسی – مدت 124 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

جلسه 3 نکته و تست-دنباله حسابی خرید کن،آنلاین ببین یا دانلود کن،بعدا ببین! فیلم 1-حسابی رایگان نمایش آنلاین ویدئو –…

124,000 تومان

08 – جلسه 1 نکته و تست دنباله و الگو – مدت 75 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
75,000 تومان

08 – تدریس کنکوری دنباله الگو و مجموعه ها – مدت 272 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
272,000 تومان

08 – جلسه 2 نکته و تست دنباله و الگو – مدت 91 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان تجربه دانش آموزان پکیج…
91,000 تومان