10 – جلسه 3 نکته و تست حد و پیوستگی – مدت 72 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
72,000 تومان

10 – جلسه 2 نکته و تست حد و پیوستگی – مدت 117 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
117,000 تومان

10 – جلسه 1 نکته و تست حد و پیوستگی – مدت 99 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
99,000 تومان

10 – تدریس کنکوری حد و پیوستگی – مدت 390 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
390,000 تومان
50%
تخفیف

محصول دانلودی فلش بک حد و پیوستگی (مرور فوری نکات) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فلش بک حد و پیوستگی (مرور فوری نکات) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان :…
12,000 تومان