13 – جلسه 2 نکته و تست لگاریتم و نمائی – مدت 92 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
92,000 تومان

13 – جلسه 1 نکته و تست لگاریتم و نمائی – مدت 139 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
139,000 تومان

13 – تدریس کنکوری لگاریتم و تابع نمائی – مدت 178 دقیقه – کنکور 1403 تجربی و ریاضی

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
178,000 تومان
50%
تخفیف

محصول دانلودی فلش بک لگاریتم و نمایی (مرور فوری نکات) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فلش بک لگاریتم و نمایی (مرور فوری نکات) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان :…
8,000 تومان