مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
26%
تخفیف

فرمول 20 مشتق – فصل 4 دوازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث مشتق مدت زمان : 100 دقیقه مخاطب :…

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 111,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
100%
تخفیف

فرمول 20 کاربرد مشتق (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث کاربرد مشتق مدت زمان : 95 دقیقه مخاطب…

143000 – رایگان!
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
100%
تخفیف

فرمول 20 احتمال (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث احتمال مدت زمان : 49 دقیقه مخاطب :…

74000 – رایگان!

290 دقیقه دوره هدیه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول مدت زمان : 290 دقیقه مخاطب : دانش آموزان دوازدهم تجربی برای نمره 20 امتحان نهایی…

رایگان!
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
38%
تخفیف

فرمول 20 هندسه دوازدهم (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث هندسه دوازدهم مدت زمان : 100 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 93,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
51%
تخفیف

جمع بندی تشریحی حد و پیوستگی ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حد و پیوستگی، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 46 دقیقه مخاطب : دوازدهم…

قیمت اصلی 46,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,540 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
51%
تخفیف

جمع بندی تشریحی هندسه ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : هندسه، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 83 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

قیمت اصلی 83,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,670 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
100%
تخفیف

جمع بندی تشریحی کاربرد مشتق ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : کاربرد مشتق، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 78 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی…

78000 – رایگان!
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
51%
تخفیف

جمع بندی تشریحی مشتق ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : مشتق، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 91 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

قیمت اصلی 91,000 تومان بود.قیمت فعلی 44,590 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
100%
تخفیف

جمع بندی تشریحی تابع ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : تابع، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 80 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

80000 – رایگان!
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
100%
تخفیف

جمع بندی تشریحی احتمال ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : احتمال، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 40 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

40000 – رایگان!
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
51%
تخفیف

جمع بندی تشریحی مثلثات ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : مثلثات، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 60 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,400 تومان است.