محصول دانلودی فصل چهارم ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل چهارم ریاضی دهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل چهارم ریاضی…
240,000 تومان

محصول دانلودی فصل پنجم ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل پنجم ریاضی دهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل پنجم ریاضی…
160,000 تومان

پکیج دانلودی صفر تا صد تشریحی ریاضی دهم تجربی و ریاضی (درسنامه+حل تمرین) – 37ساعت – استاد مهدی شاکریان

اطلاعات کلی این محصول برای هر درس 3 فیلم آموزشی تولید شده ، فیلم اول درسنامه ، فیلم دوم حل…

1,800,000 تومان

حل تمرین های صفحه 67 فصل 3 ریاضی دهم درس 4 عبارت های جبری – استاد مهدی شاکریان

اگه سوالی داری اینجا لمس کن و توی پیامک از من بپرس؟ کامنت بزار ❤️ کامنت بخون اگه سوالی داری…
15,000 تومان

حل تمرین های صفحه 61 فصل 3 ریاضی دهم درس 3 توان های گویا – استاد مهدی شاکریان

اگه سوالی داری اینجا لمس کن و توی پیامک از من بپرس؟ کامنت بزار ❤️ کامنت بخون اگه سوالی داری…
10,000 تومان

حل تمرین های صفحه 56،57،58 فصل 3 ریاضی دهم درس 2 ریشه nام – استاد مهدی شاکریان

اگه سوالی داری اینجا لمس کن و توی پیامک از من بپرس؟ کامنت بزار ❤️ کامنت بخون اگه سوالی داری…
5,600 تومان
100%
تخفیف

حل تمرین های صفحه 51،52،53 فصل 3 ریاضی دهم درس 1 ریشه و توان – استاد مهدی شاکریان

اگه سوالی داری اینجا لمس کن و توی پیامک از من بپرس؟ کامنت بزار ❤️ کامنت بخون اگه سوالی داری…
12000 – رایگان!

محصول دانلودی فصل اول ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

اگه سوالی داری اینجا لمس کن و توی پیامک از من بپرس؟ کامنت بزار ❤️ کامنت بخون اگه سوالی داری…
220,000 تومان
21%
تخفیف

محصول دانلودی فصل دوم ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل دوم ریاضی دهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل دوم ریاضی…
110,000 تومان
29%
تخفیف

محصول دانلودی فصل سوم ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل سوم ریاضی دهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل سوم ریاضی…
100,000 تومان

محصول دانلودی فصل ششم ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل ششم ریاضی دهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل ششم ریاضی…
280,000 تومان

محصول دانلودی فصل هفتم ریاضی دهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل هفتم ریاضی دهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل هفتم ریاضی…
120,000 تومان