توجه : بعد از خرید هرکدام از محصولات فصلی ریاضی دهم، بمدت یک هفته روی سایر محصولات این دسته 20% تخفیف بطور خودکار فعال میشه، اما در صورتی که همین الان کل محصولات فصلی ریاضی یازدهم را خریداری کنید 30% تخفیف اعمال می شود.

***نکته : تخفیف ها هنگام افزودن به سبدخرید و اقدام به پرداخت اعمال می شود***

🎁 برای خرید یکجای کل محصولات ریاضی دهم با 30% تخفیف بیشتر کلیک کنید

آموزش تشریحی فصل اول ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی – مدت 390 دقیقه

فیلم توضیحات پکیج جامع 7 فصل ریاضی دهم https://dl.shakeryan.com/new/Riazi%20Konkur/1403/Tabliqat/TozihatPackagedahvyazhad1403.mp4 اطلاعات کلی این محصول عنوان : آموزش تشریحی فصل 1 ریاضی…

390,000 تومان

آموزش تشریحی فصل دوم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی – مدت 247 دقیقه

فیلم توضیحات پکیج جامع 7 فصل ریاضی دهم https://dl.shakeryan.com/new/Riazi%20Konkur/1403/Tabliqat/TozihatPackagedahvyazhad1403.mp4 اطلاعات کلی این محصول عنوان : آموزش تشریحی فصل 2 ریاضی…

247,000 تومان

آموزش تشریحی فصل سوم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی – مدت 249 دقیقه

فیلم توضیحات پکیج جامع 7 فصل ریاضی دهم https://dl.shakeryan.com/new/Riazi%20Konkur/1403/Tabliqat/TozihatPackagedahvyazhad1403.mp4 اطلاعات کلی این محصول عنوان : آموزش تشریحی فصل 3 ریاضی…

249,000 تومان

آموزش تشریحی فصل چهارم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی – مدت 416 دقیقه

فیلم توضیحات پکیج جامع 7 فصل ریاضی دهم https://dl.shakeryan.com/new/Riazi%20Konkur/1403/Tabliqat/TozihatPackagedahvyazhad1403.mp4 اطلاعات کلی این محصول عنوان : آموزش تشریحی فصل 4 ریاضی…

416,000 تومان

آموزش تشریحی فصل پنجم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی – مدت 269 دقیقه

فیلم توضیحات پکیج جامع 7 فصل ریاضی دهم https://dl.shakeryan.com/new/Riazi%20Konkur/1403/Tabliqat/TozihatPackagedahvyazhad1403.mp4 اطلاعات کلی این محصول عنوان : آموزش تشریحی فصل 5 ریاضی…

269,000 تومان

16 – تدریس شمارش – آموزش تشریحی فصل ششم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی – مدت 244 دقیقه

فیلم توضیحات پکیج جامع 7 فصل ریاضی دهم https://dl.shakeryan.com/new/Riazi%20Konkur/1403/Tabliqat/TozihatPackagedahvyazhad1403.mp4 اطلاعات کلی این محصول عنوان : آموزش تشریحی فصل 6 ریاضی…

244,000 تومان

آموزش تشریحی فصل هفتم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی – مدت 205 دقیقه

فیلم توضیحات پکیج جامع 7 فصل ریاضی دهم https://dl.shakeryan.com/new/Riazi%20Konkur/1403/Tabliqat/TozihatPackagedahvyazhad1403.mp4 اطلاعات کلی این محصول عنوان : آموزش تشریحی فصل 7 ریاضی…

205,000 تومان