100%
تخفیف

محصول دانلودی فصل اول ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل اول ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل اول ریاضی…
245000 – رایگان!
50%
تخفیف

جمع بندی تشریحی نیمسال اول ریاضی یازدهم تجربی – 210دقیقه

اطلاعات کلی این محصول مدت زمان : 210 دقیقه محتویات : فیلم + PDF جزوه حل شده مخاطب : یازدهمی…

100,000 تومان

پکیج دانلودی صفر تا صد تشریحی ریاضی یازدهم تجربی (درسنامه+حل تمرین) تشریحی – 37ساعت

فیلم توضیحات محصول https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Riazi%20Konkur/1403/Tabliqat/TozihatPackagedahvyazhad1403.mp4 اطلاعات کلی این محصول برای هر درس 3 فیلم آموزشی تولید شده ، فیلم اول درسنامه…

1,900,000 تومان

محصول دانلودی فصل چهارم ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل چهارم ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل چهارم ریاضی…
140,000 تومان

محصول دانلودی فصل پنجم ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل پنجم ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل پنجم ریاضی…
180,000 تومان

حل تمرین های صفحه 69 و 70 فصل 3 ریاضی یازدهم درس 3 اعمال جبری روی توابع – استاد مهدی شاکریان

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
27,000 تومان

حل تمرین های صفحه 63 و 64 فصل 3 ریاضی یازدهم درس 2 وارون یک تابع و تابع یک به یک – استاد مهدی شاکریان

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
14,000 تومان
100%
تخفیف

حل تمرین های صفحه 56 فصل 3 ریاضی یازدهم درس 1 آشنایی با برخی از انواع توابع – استاد مهدی شاکریان

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
20000 – رایگان!

18 – تدریس هندسه یازدهم – مدت 298 دقیقه

نظرات خریداران این محصول Please enable JavaScriptplay-rounded-outline نظرات دانش آموزان پکیج و کلاس مشهد نظر درباره تدریس جادویی استاد شاکریان…
298,000 تومان
17%
تخفیف

محصول دانلودی فصل سوم ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل سوم ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل سوم ریاضی…
150,000 تومان

محصول دانلودی فصل ششم ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل ششم ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل ششم ریاضی…
245,000 تومان

محصول دانلودی فصل هفتم ریاضی یازدهم (تشریحی) – استاد مهدی شاکریان

محصول دانلودی فصل هفتم ریاضی یازدهم (تشریحی) - استاد مهدی شاکریان اطلاعات کلی این محصول عنوان : فصل هفتم ریاضی…
180,000 تومان