مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
100%
تخفیف

فرمول 20 احتمال – فصل 7 درس 1 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث احتمال یازدهم مدت زمان : 38 دقیقه مخاطب…

57000 – رایگان!
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
20%
تخفیف

فرمول 20 حد و پیوستگی – فصل 6 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث حد و پیوستگی یازدهم مدت زمان : 83…

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 100,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
19%
تخفیف

فرمول 20 آمار – فصل 7 درس 2 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث آمار یازدهم مدت زمان : 26 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 39,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500 تومان است.