مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
29%
تخفیف

فرمول 20 هندسه تحلیلی – فصل 1 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث هندسه تحلیلی یازدهم مدت زمان : 138 دقیقه…

قیمت اصلی 207,000 تومان بود.قیمت فعلی 147,000 تومان است.

فرمول 20 هندسه – فصل 2 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث هندسه یازدهم مدت زمان : 130 دقیقه مخاطب…

195,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
27%
تخفیف

فرمول 20 مثلثات – فصل 4 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث مثلثات یازدهم مدت زمان : 185 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 277,000 تومان بود.قیمت فعلی 203,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
10%
تخفیف

فرمول 20 تابع – فصل 3 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث تابع یازدهم مدت زمان : 223 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 335,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
16%
تخفیف

فرمول 20 توابع نمایی و لگاریتمی – فصل 5 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم مدت زمان :…

قیمت اصلی 217,000 تومان بود.قیمت فعلی 182,000 تومان است.

فرمول 20 احتمال – فصل 7 درس 1 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث احتمال یازدهم مدت زمان : 38 دقیقه مخاطب…

57,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
20%
تخفیف

فرمول 20 حد و پیوستگی – فصل 6 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث حد و پیوستگی یازدهم مدت زمان : 83…

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 100,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
19%
تخفیف

فرمول 20 آمار – فصل 7 درس 2 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث آمار یازدهم مدت زمان : 26 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 39,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
80%
تخفیف

پکیج تلگرامی حل کتاب فرمول 20 گاج ریاضی یازدهم تجربی ویژه امتحان نهایی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل فرمول 20 گاج ویژه امتحان نهایی مدت زمان : 10 ساعت محتویات :…

قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 220,000 تومان است.