مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
26%
تخفیف

فرمول 20 مشتق – فصل 4 دوازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث مشتق مدت زمان : 100 دقیقه مخاطب :…

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 111,000 تومان است.

خلاصه نکات کنکوری دنباله ، الگو و مجموعه ها

اطلاعات کلی این محصول عنوان : خلاصه نکات دنباله و الگو مدت زمان : 48 دقیقه مخاطب : کنکوری های…

72,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
38%
تخفیف

خلاصه نکات کنکوری هندسه دوازدهم

اطلاعات کلی این محصول عنوان : خلاصه نکات هندسه دوازدهم مدت زمان : 97 دقیقه مخاطب : کنکوری ها و…

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

فرمول 20 کاربرد مشتق (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث کاربرد مشتق مدت زمان : 95 دقیقه مخاطب…

143,000 تومان

فرمول 20 احتمال – فصل 7 درس 1 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث احتمال یازدهم مدت زمان : 38 دقیقه مخاطب…

57,000 تومان

فرمول 20 احتمال (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث احتمال مدت زمان : 49 دقیقه مخاطب :…

74,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
20%
تخفیف

فرمول 20 حد و پیوستگی – فصل 6 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث حد و پیوستگی یازدهم مدت زمان : 83…

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 100,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
19%
تخفیف

فرمول 20 آمار – فصل 7 درس 2 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث آمار یازدهم مدت زمان : 26 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 39,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
38%
تخفیف

فرمول 20 هندسه دوازدهم (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث هندسه دوازدهم مدت زمان : 100 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 93,000 تومان است.

جمع بندی تشریحی ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی (7 فصل)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : جمع بندی تشریحی ویژه امتحان نهایی مدت زمان : 490 دقیقه مخاطب : دوازدهم…

500,000 تومان

پکیج تلگرامی جمع بندی تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی ویژه امتحان نهایی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : جمع بندی تشریحی ویژه امتحان نهایی مدت زمان : 490 دقیقه مخاطب : دوازدهم…

500,000 تومان

جمع بندی تشریحی حد و پیوستگی ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حد و پیوستگی، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 46 دقیقه مخاطب : دوازدهم…

46,000 تومان

جمع بندی تشریحی هندسه ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : هندسه، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 83 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

83,000 تومان

جمع بندی تشریحی کاربرد مشتق ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : کاربرد مشتق، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 78 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی…

78,000 تومان

جمع بندی تشریحی مشتق ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : مشتق، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 91 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

91,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
100%
تخفیف

جمع بندی تشریحی تابع ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : تابع، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 80 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

80000 – رایگان!

جمع بندی تشریحی احتمال ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : احتمال، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 40 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

40,000 تومان

جمع بندی تشریحی مثلثات ویژه امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : مثلثات، آمادگی امتحان نهایی مدت زمان : 60 دقیقه مخاطب : دوازدهم تجربی محتویات…

60,000 تومان