مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
29%
تخفیف

فرمول 20 هندسه تحلیلی – فصل 1 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث هندسه تحلیلی یازدهم مدت زمان : 138 دقیقه…

قیمت اصلی 207,000 تومان بود.قیمت فعلی 147,000 تومان است.

فرمول 20 هندسه – فصل 2 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث هندسه یازدهم مدت زمان : 130 دقیقه مخاطب…

195,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
42%
تخفیف

فرمول 20 مثلثات – فصل 2 دوازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث مثلثات دوازدهم مدت زمان : 96 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 144,000 تومان بود.قیمت فعلی 83,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
30%
تخفیف

فرمول 20 آمار و احتمال – فصل 7 دهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث آمار و احتمال دهم مدت زمان : 97…

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 101,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
16%
تخفیف

01 – درجه دو و معادلات کسری رادیکالی حل تست های مهم کتاب نردبام

اطلاعات کلی این محصول عنوان : درجه دو حل تست های مهم کتاب نردبام خیلی سبز مدت زمان : 110…

قیمت اصلی 323,000 تومان بود.قیمت فعلی 270,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
16%
تخفیف

فرمول 20 توابع نمایی و لگاریتمی – فصل 5 یازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث توابع نمایی و لگاریتمی یازدهم مدت زمان :…

قیمت اصلی 217,000 تومان بود.قیمت فعلی 182,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
26%
تخفیف

فرمول 20 مشتق – فصل 4 دوازدهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث مشتق مدت زمان : 100 دقیقه مخاطب :…

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 111,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
25%
تخفیف

17 – شمارش حل تست های مهم کتاب نردبام

اطلاعات کلی این محصول عنوان : شمارش حل تست های مهم کتاب نردبام خیلی سبز مدت زمان : 134 دقیقه…

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

خلاصه نکات کنکوری دنباله ، الگو و مجموعه ها

اطلاعات کلی این محصول عنوان : خلاصه نکات دنباله و الگو مدت زمان : 48 دقیقه مخاطب : کنکوری های…

72,000 تومان

فرمول 20 شمارش – فصل 6 دهم (ویژه امتحان نهایی)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث شمارش دهم مدت زمان : 90 دقیقه مخاطب…

135,000 تومان

خلاصه نکات کنکوری تعیین علامت،نامعادله،دامنه – قدرمطلق و جزءصحیح

اطلاعات کلی این محصول عنوان : خلاصه نکات تعیین علامت،نامعادله،دامنه – قدرمطلق و جزءصحیح مدت زمان : 25 دقیقه مخاطب…

37,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
100%
تخفیف

خلاصه نکات کنکوری تابع درجه دو و معادلات کسری رادیکالی

اطلاعات کلی این محصول عنوان : خلاصه نکات تابع درجه دو و معادلات کسری رادیکالی مدت زمان : 54 دقیقه…

81000 – رایگان!
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
38%
تخفیف

خلاصه نکات کنکوری هندسه دوازدهم

اطلاعات کلی این محصول عنوان : خلاصه نکات هندسه دوازدهم مدت زمان : 97 دقیقه مخاطب : کنکوری ها و…

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

فرمول 20 کاربرد مشتق (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث کاربرد مشتق مدت زمان : 95 دقیقه مخاطب…

143,000 تومان

فرمول 20 احتمال (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث احتمال مدت زمان : 49 دقیقه مخاطب :…

74,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
66%
تخفیف

پکیج تلگرامی دوره جامع ریاضی کنکور 1404

اطلاعات کلی این محصول عنوان : تدریس کل ریاضی دهم ، یازدهم و دوازدهم در قالب 18 فصل کنکوری. توجه…

قیمت اصلی 6,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,295,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
38%
تخفیف

فرمول 20 هندسه دوازدهم (ویژه امتحان نهایی دوازدهم)

اطلاعات کلی این محصول عنوان : حل سوالات فرمول 20 گاج مبحث هندسه دوازدهم مدت زمان : 100 دقیقه مخاطب…

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 93,000 تومان است.

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 15-هندسه دوازدهم

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 15-هندسه دوازدهم مدت زمان : 29 دقیقه مخاطب :…

29,000 تومان
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
26%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 12-کاربرد مشتق

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 12-کاربرد مشتق مدت زمان : 94 دقیقه مخاطب :…

قیمت اصلی 94,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
44%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1399 تا 1402 فصل 14-هندسه تحلیلی

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1399 تا 1402 فصل 14-هندسه تحلیلی مدت زمان : 48 دقیقه مخاطب :…

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.
مهدی شاکریان-دبیر ریاضی کنکور تجربی
58%
تخفیف

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 17-احتمال

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 17-احتمال مدت زمان : 64 دقیقه مخاطب : دانش…

قیمت اصلی 64,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 16-شمارش

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 16-شمارش مدت زمان : 40 دقیقه مخاطب : دانش…

40,000 تومان

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 13-لگاریتم و نمائی

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 13-لگاریتم و نمائی مدت زمان : 64 دقیقه مخاطب…

64,000 تومان

حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 11-مشتق

اطلاعات کلی این محصول حل کنکورهای سراسری 1398 تا 1402 فصل 11-مشتق مدت زمان : 75 دقیقه مخاطب : دانش…

75,000 تومان